WPF VB.Net පාඩම 11 - User settings save කරමු.

12:45 PM 0

ඕනෑම Computer program එකක භාවිත වෙන දෙයක් තමයි User settings කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකක්ද කියලා උදාහරණයකින් කිව්වොත් ගොඩක්  Computer program වල settings හදන්න ගියහම තියෙනවා Tik දාන්න, මොනව හරි option එකක් තෝරන්න Theme එකක් තෝරන්න වගේ දේවල්. එක පාරක් මේවා තෝරල Ok කරහම program එක close කරල අයෙත් open කරහම අපි කලින් හදපු settings නැවත ඒ විදිහටම තියෙන්නේ මේ User settings නිසා තමයි.

User interface එක සහ property සැකසීම.

අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ User settings භාවිතා කරන්නේ කියලා. ඒකට මුලින්ම අලුත් WPF application එකක් open කරගන්න. ඊලඟට MainWindow එකට Label 3 ක්, Button 3 ක්, Textbox 2 ක් හා Checkbox එකක් එකතු කරගෙන පහල තියෙන විදිහට ඒවයේ property හදාගන්න.

Label 1 -> Content : Name
Label 2 -> Content : Age
Label 3 -> Content : Is Married
Textbox 1 -> Text : හිස්ව තබන්න. Name : txtName
Textbox 2 -> Text : හිස්ව තබන්න. Name : txtAge
Checkbox 1 -> Content : Yes Name : chkYes
Button 1 -> Content : Load Default Name : btnDefault
Button 2 -> Content : Save Name : btnSave
Button 3 -> Content : Load Name : btnLoadUser settings සැකසීම්

මේ සදහා මුලින්ම Solution explorer තුලදී Right click කර ලැබෙන මෙනුව තුලින් Properties හරහා ගොස් Properties ටැබ් එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ Properties යටතේ තියෙන settings  ටැබ් select කර අපි විසින් save කිරීමට බලාපොරොත්තුවෙන items ගනනට අදාලව හා එහි data type එකට අදාලව settings file එකෙහි element නිර්මාණය කරගත යුතුය.මෙහි Name යන්න යටතේ Element එකෙහි නමත් Type යටතේ Element එකතුලදී save කිරීමට බලාපොරොත්තුවෙන data එකෙහි data type එකත් Value යටතේ save කරන data එකෙහි default value එකත් යෙදිය යුතුය.

පහත දැක්වෙන්නේ ඒ ආකාරයට සදාගත් element තුනකින් යුතු setting file එකයි.

මෙතනදී මම String element දෙකකුයි, boolean element එකකුයි හදාගෙන තියෙනවා. boolean element එක හදාගෙන තියෙන්නේ Checkbox එකට අදාල value එක save කරන්නයි.

User settings වැඩසටහන සමග සම්බන්ධ කිරීම.

ඒ සදහා මුලින්ම පහත code කොටස Class MainWindow යන්නට පහලින් ලිවිය යුතුය.

Dim Setting As New MySettings

මෙහි setting නම වෙනුවට වෙනත් කැමති නමක් වූවද යෙදිය හැක.

Setting load කිරීම.

ඒ සදහා Load button එකෙහි click event එක තුලදී පහත කෝඩ් කොටස ලිවිය යුතුය.

txtName.Text = Setting.Name
txtAge.Text = Setting.Age
chkYes.IsChecked = Setting.IsMarried

මෙහීදී පිළිවලින් Setting file එක තුල ඇති data textbox  දෙකට හා chekbox එකට යොමු කර ඇත.

Setting save කිරීම.

ඒ සදහා Save button එකෙහි click event එක තුලදී පහත කෝඩ් කොටස ලිවිය යුතුය.
Setting.Name = txtName.Text
Setting.Age = txtAge.Text
Setting.IsMarried = chkYes.IsChecked
Setting.Save()

මෙහීදී පිළිවලින් textbox දෙකේ හා checkbox එකෙහි ඇති data setting file එකෙහි අදාළ element වෙත යොමුකර ඇති අතර 4 පෙලියේ ඇති Setting.Save() මගින් එම data save කර ඇත.

Default Setting load කිරීම.

 යම් වැඩසටහනකදී settings තුල සිදුකල වෙනස් කම් නැවත මුල් තත්වයට ගෙන ඒම සඳහා Default button එකක් භාවිතා කල යුතුය. අනතුරුව  Load Default button එකෙහි click event එක තුලදී පහත කෝඩ් කොටස ලිවිය යුතුය.

Setting.Reset()
txtName.Text = Setting.Name
txtAge.Text = Setting.Age
chkYes.IsChecked = Setting.IsMarried
Setting.Save()

පළමු පේලියෙන් Settings file එක තුලට default value load කරගෙන ඇතිඅතර අනතුරුව
 Setting file එක තුල ඇති data textbox  දෙකට හා chekbox එකට යොමු කර ඇත. අවසාන පේලිය මගින් එම data save කර ඇත.


Settings file කිහිපයක් සමග වැඩ කිරීම.

Project එකක් තුලදී අපට එක settings file එකකට වඩා අවශ්‍ය වන අවස්ථා ඇත. එවිට අමතර Setting file ලබා ගත යුතුය. මෙසේ නව Setting file ලබා ගැනීමට Solution explorer තුලදී Right click කර ලැබෙන මෙනුව තුලින් Add -> New Item හරහා ගොස් New Item window එක ලබාගතයුතුය.

අනතුරුව New Item window එකෙහි වම් පස ඉහල කෙලවරේ ඇති Installed -> Common Items -> General  යටතේ ඇති  Setting File යන්න තෝරා පහලින් ඒ සඳහා නමක් ලබාදී Add යන්න ලබාදිය යුතුය. මෙලෙස ලබාගත් Setting file එක Solution explorer තුලදී දැකගත හැකි අතර ඒ මත Double click කිරීමෙන් ඒවෙත පිවිසිය හැකි අතර පෙර සේම element එකතු කරගත හැක.
මලෙස ලබා ගත් නව Setting File එක භාවිතා කිරීම ඉහත පරිදිම වේ.Dim Setting As New MySettings

නමුත් මෙම පේලියේ ඇති MySettings යන්න වෙනුවට දෙවනුව ලබාගත් Setting File එකෙහි නම භාවිතා කල යුතුය.

දැන project folder එක වෙත ගොස් \bin\Debug වෙත ගොස් program එක Run කර ක්‍රියා කරන ආකාරය බැලිය හැක.

[Project එකට අදාල files තනි zip file එකක් විදිහට මෙතනින් downlaod කරගන්න.]
ලිපිය හොදනම්, ගැටලුවක් එහෙම තියෙනවනම්  comment එකක් දාගෙනම යන්න. share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. අපේ Page එකට Like එකකුත් දාන්න හොදේ.

Arduino පාඩම 8 - Arduino එක C# හෝ VB.net වැඩසටහනක් සමඟ සම්බන්ධ කරමු.

11:26 AM 0

මම අද පාඩමෙන් කියලා දෙන්නේ Arduino එක C# හෝ VB.net වැඩසටහනක් සමඟ සම්බන්ධ කරන ආකාරයයි. මම මෙතනදී C# හෝ VB.net එක්ක සම්බන්ධ කරන හැටි කියලා දුන්නට Arduino එක ඕනෑම programming language එකකින් ලියපු වැඩසටහනක් සමග සම්බන්ධ කරන්න පුලුවන්. Arduino එක C# හෝ VB.net වැඩසටහනක් සමඟ සම්බන්ධ කරනව කිව්වම ප්‍රධාන කාරණා 2 ක් තියෙනවා, ඒ කියන්නේ Program එකෙන් Arduino එකට data යැවීම හා Arduino එකෙන් Program එකට data යැවීමයි.

Arduino පහුගිය පාඩම් ටික මෙතනින් ගිහින් බලන්න.

VB.Net ගැන දන්නේ නැත්නම් මම VB.Net ගැන ලියන පාඩම් ටික මෙතනින් ගිහින් බලන්න.

Program එකෙන් Arduino එකට data යැවීම

මම මෙතනදී කරන්න යන්නේ C# හෝ VB.net වැඩසටහන මගින් arduino එකට සම්බන්ධ කරන LED එකක එළිය අඩු වැඩි කරන එක. මේ කට අපි මුලින්ම arduino එක පැත්තෙන් කරන්න ඕන වැඩ 2 ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ circuit එක නිර්මාණය හා  arduino කෝඩ් ලියන එක. අපි මුලින්ම circuit එක නිර්මාණය කරගමු. පහල තියෙන්නේ ඒ circuit එක.


ඊළඟට තියෙන්නේ කෝඩ් ලියන එක. පහල තියෙන කෝඩ් එක ලියලා arduino එකට upload කරන්න.

void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(9,OUTPUT);
}
void loop() {
  if(Serial.available()>0){
    analogWrite(9,Serial.parseInt());
  }
}

මෙතනදී මම PWM output support කරන pin එකක් වෙන 9 පින් එක යොදගෙන තියෙනවා LED එක control කරන්න. loop එක ඇතුලේදී if condition එක දාලා Serial communication හරහා data ඇවිල්ලද කියල බලනවා data තියෙනවනම් analogWrite function එක භාවිතා කරලා power  එක output කරනවා. Serial.parseInt() කියන කොටසෙන් කියවෙන්නේ Serial communication හරහා එන සංඛ්‍යාත්මක අගය ලබාගන්නවා කියන එක.

ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ program එක හදන එක මේක කරන්න Microsoft Visual Studio කියන වැඩසටහන භාවිතා කරන්න ඕනේ.

පහළ තියෙන්නේ මම ඒ විදිහට හදාගත් program එක. මේක මම C#.net හා VB.net කියන language 2 න්ම කෝඩ් කරලා තියෙනවා. ප්‍රොජෙක්ට් ෆයිල් එක download කරගන්න. ඊට පස්සේ Visual Studio වැඩ සටහටන හරහා project file එක open කරගන්න. Code ටික comment දාලා පැහැදිලි කරලා තියෙනවා.

Program එකෙන් Arduino එකට data යැවීමට අදාල project zip file එක මෙතනින් download කරගන්න. Program එකේ exe ෆයිල් එක >bin > debug > කියන folder එක ඇතුලේ තියෙනවා.

දැන් Program එක Run කරලා COM port එක තෝරලා ඒකෙ තියෙන Slider එක වෙනස් කරල බල්න්න. LED එකේ එළිය අඩු වැඩි වෙනවා.


Arduino එකෙන් Program එකට data යැවීම.

මම මෙතනදී කරන්න යන්නේ Arduino එකට Variable resistor එකක් හයි කරලා resistor එකේ value එක Vb.Net වලින් ලියපු program එකකට යවලා program එකෙන් resistor එකේ value එක dispaly කරන එක. මේකට මුලින්ම පහලින් තියෙන විදිහට circuit එක හදාගන්න.

ඊට පස්සේ පහලින් තියෙන කෝඩ් එක Arduino එකට upload කරන්න.

void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
Serial.println(analogRead(A0));
}

2 වෙනි පේලියෙන් මම 9600 baudrate සහිතව Serial communication එක start කරලා තියෙනවා. 5 වෙනි පේලියේ Serial.println(analogRead(A0)); කොටසෙන් කරන්නේ A0 කියන analog pin එකට හයි කරලා තියෙන Variable resistor එකේ value එක read කරලා ඒ අගය පේලියක් විදිහට print කරන එකයි.

දැන් අපි ඊළඟට කරන්න ඕනේ program එක හදාගන්න එක. පහළ තියෙන්නේ මම ඒ විදිහට හදාගත්

program එක. මේක මම VB.net වලින් කෝඩ් කරලා තියෙනවා.ප්‍රොජෙක්ට් ෆයිල් එක download කරගන්න. ඊට පස්සේ Visual Studio වැඩ සටහටන හරහා project file එක open කරගන්න. Code ටික comment දාලා පැහැදිලි කරලා තියෙනවා.

Program එකෙන් Arduino එකට data යැවීමට අදාල project zip file එක මෙතනින් download කරගන්න. Program එකේ exe ෆයිල් එක >bin > debug > කියන folder එක ඇතුලේ තියෙනවා.

දැන් Program එක Run කරලා COM port එක තෝරලා resistor එකේ value වෙනස් කරලා බලන්න. වෙනස් වන value එක Serial monitor එකේ වගේ පෙන්නනවා.

[Project 2 ටම අදාල files තනි file එකක් විදිහට මෙතනින් downlaod කරගන්න.]
ලිපිය හොදනම්, ගැටලුවක් එහෙම තියෙනවනම්  comment එකක් දාගෙනම යන්න. share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. අපේ Page එකට Like එකකුත් දාන්න හොදේ.

Arduino වලින් Disco light system එකක් හදමු.

7:29 PM 0

මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ Arduino වලින් කොහොමද Disco light system එකක් හදන්නේ කියලා. Disco light system එකක් කිව්වට මේක Power can light system එකක් (Mixer එකකින් color mix කරලා Output  කරන එකක්). සාමාන්‍යයෙන් මේවගේ light system එකක් සල්ලි දීලා ගන්න ගියොත් Rs 60,000 /- වගේ වෙනවා. දවසකට Hire කරන්න ගත්තොත් Rs 8,000-12,000 /- අතර ගාණක් වෙනවා. නමුත් මම අද කියලා දෙන light system එකට යන්නේ Rs 1000 ටත් වඩා අඩු ගාණක්. මෙහෙම හදන අපේ light system එක පොඩි birth day party යක්, පොඩි උත්සවයක් වගේම ස්කෝලේ ප්‍රදර්ශනයකට වගේම නිර්මාණාත්මක හැකියාව අනුව වෙසක් සැරසිල්ලකට තොරණකට වගේ උනත් පාවිච්ච් කරන්න පුළුවන්.
මේ light system එකට ඕනේ කරන්නේ බොහොම පොඩි උපාංග කිහිපයක් විතරයි. පහලින් තියෙන්නේ ඕන කරන උපාංග ටික.

common anode RGB LED - 20 ~ 1 $
TIP 120 Transistor - 3 ~ 1$
2.2 KΩ Resistor - 3 ~ Rs 1.50
Arduino Nano board - 1 ~ Less than 1.2$
Simulator software ~3$

මීට අමතරව ඔයා කැමති දිග ක් තියෙන USB cable එකක් ඕනෙ, මම මෙතනදී Arduino Nano board එකක් use කලාට USB port එකක් තියෙන ඕනෙම Arduino board එකක් ගන්න පුලුවන්. Arduino UNO board එකක් උනත් හොදයි.

මෙතනදී මම LED 20 ක් පාවිච්චි කලාට මේ ඔක්කොම LED සම්බන්ධ කරන්නේ සමාන්තර විදිහට නිසා කැමති LED ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරන්න පුලුවන්. LED වැඩි ගාණක් භාවිතා කරනවනම් වැඩි ඇම්පියර ගාණක් තියෙන Power supply එකක් use කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම LED ගණ්නකොට මතක ඇතුව common anode RGB LED කියලම ගණ්න ඕනේ. මේවගේ LED එකක Pin 4 ක් තියෙනවා.

දැන් පහල තියෙන විදිහට Circuit එක හදා ගන්න. ඊට පස්සේ Arduino board එකට code එක upload කරන්න. code file එක මෙතනින් download  කරගන්න.

Double click on the image to view full size


ඊට පස්සේ power දෙන්න ඕනේ. Arduino board එකට වෙනම power දෙන්න ඕනේ නෑ. USB cable එක හරහා ඒකට power එක ලැබෙනව. නමුත් LED වලට වෙනම power දෙන්න ඕනේ. උඩ circuit එකේ 3v 3A කියන තැනට power එකේ ධන වයර් එක හයි කරන්න. රින වයර් එක earth කියන තැනට හයි කරන්න. 3A ම නැති උනාට අව්ලක් නෑ.

දැන් තියෙන්නේ Simulator software එක download කරගන්න.  හැබැයි මේක සල්ලි දීලා ගන්න ඕනෙ software එකක්. 3$ ඒ කියන්නේ Rs 450 විතර වෙනවා. Paypal වලින් වගේම Visa/Master වගේ credit card වලින් ගෙවන්න පුලුවන්. සල්ලි ගෙවපුවහම Paypal එකට දුන්න Email එකට software එකේ download link එක එනවා. ඊට පස්සේ එතනින් software එක ගන්න.

මෙතනින් software එක මිලදී ගන්න.

මීට අමතරව .Net Framework 4 ඕන වෙනවා. නැත්නම් මෙතනින් ගන්න.

ඊටපස්සේ Arduino එක computer එකට හයි කරලා පහල වීඩියෝ එකේ තියෙන විදිහට ඉතුරු ටික කරන්න.වැඩි දුර තොරතුරු : http://ardudisco.businesscatalyst.com

(මේ software එක මගේ යාළුවෙක් හදපු එකක්. ඌට sup එකක් විදිහට තමයි මම මේක දැම්මේ. ඕනම පැමිණිල්ලක් තියෙනවන්ම් comment එකක් දාන්න.)

Arduino පාඩම 7 - For Loop එක භාවිතා කරන හැටි + 20 LED Knight rider pattern

7:19 PM 6

මේ පාර පාඩමෙන් කියලා දෙන්නේ For Loop එක භාවිතා කරන හැටි හා For Loop එක පාවිච්චි කරලා 20 LED Knight rider pattern එකක් ලේසියෙන්ම හදාගන්න හැටි.

For Loop කියන්නෙ මොකක්ද ?

For Loop එකෙන් කෙරෙන්නේ අපි මොකක් හරි අගයක් දුන්නහම ඒ දුන්න අගයේ ඉදලා ඉස්සරහට හරි ආපස්සට හරි ඉබේම count කරන්න යොදාගන්න පුළුවන් control එකකට, මේ වගේ ක්‍රියාවලියක් සාමාන්‍යයෙන් iteration හෙවත් පුනර්කරනය කියලා කියනවා.

For Loop භාවිතය

For Loop එකත් If/Case වලට වගේම පොදු ආකෘතියක් තියෙනවා පහලින් තියෙන්නේ  For Loop එකේ පාවිච්චි කරන පොදු ආකෘතිය.

For(Data Type එකක් Variable_name = ආරම්භක අගයක්; ක්‍රියාත්මක විය යුතු පරාසය;  පියවර ){
//Your code here
}

For Loop එක ඇතුලෙ තියෙන Data Type එක විදිහට int, double, long වගේ ගණිතමය වැඩ කරන්න පුළුවන් Data Type එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනෙ.

Data Type එක වැඩ කරන හැටි ගැන තේරුම් ගන්න අපි පොඩි  program එකක් ලියමු. මම මෙතන්දී කරන්න හදන්නේ 1 ඉදලා 100 ට වෙනකන් තියෙන අගයන් Serial monitor එකේ පෙන්නන එක.

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  for (int i = 0; i <= 100; i ++) {
    delay(50);
    Serial.println(i);
  }
}

මෙතනදී මම loop කොටස ඇතුලෙ මුකුත් ලියලා නෑ. මෙතනදී මම මුලින්ම Serial.begin(9600);
කියන කොටසෙන් serial communication එක start කරලා තියෙනවා. ඊළඟට For Loop එක ඇතුලේ i කියන නමින් int වර්ගයේ variable එකක් හදලා ඒ එකේ ආරම්භක අගය විදිහට 0 ඇතුලත් කරලා තියෙනවා. ඊටපස්සේ i වල අගය 100 ට අඩු හරි  සමාන හරි ද කියලා චෙක් කරනාවා ඒ එහෙමනම් i ++ එකෙන් කරන්නේ i වල තියෙන අගයට එකක් එකතු කරනවා. ඊටපස්සේ පොඩි delay එකක් තියලා i වල අගය Serial monitor එකේ print කරනවා. දැන් code එක upload කරලා Serial monitor එක open කරලා බලන්න.

1 ඉදලා 100 ට එකින් එක වෙනුවට 2න් 2 හරි 3න් 3 වගේ හරි count කරන්න ඕනෙනම්  i++ වෙනුවට i=i+2 හරි  i=i+3 හරි ලියන්න ඕනේ, ඒ වගේම එකින් එක අඩු කරන්න ඕනෙනම් i-- කියලා ලියන්න ඕනේ, දෙකෙන් දෙක අඩු කරන්න ඕනෙ නම් i=i-2 කියලා ලියන්න ඕනේ 

20 LED Knight rider pattern


LED 20 ක් අරගෙන් ඒවයේ -අග්‍රය Arduino එකේ GND pin එකට හයි කරන්න. පලවෙනි LED 14 +අග්‍ර  0-13 වෙනකන් තියෙන digital pin වලට හයි කරන්න. ඉතුරු LED 6 +අග්‍ර A0-A5 වෙනකන් තියෙන analog pin වලට හයි කරන්න. මේ Knight rider pattern එකේ මුලින්ම on වෙන්නේ 0 digital pin එකට සම්බන්ධ LED එක අන්තිමට on වෙන්නේ A5  analog pin එකට සම්බන්ධ LED එක.

මෙතනින් Arduino code file එක dowload කරලා Upload කරන්න. code එක upload කරන වෙලාවෙදී මතක ඇතුව digital pin 0 ටයි, digital pin 1 ටයි සම්බන්ධ LED 2 ක ගලවන්න.

නැවතත් මෙවැනිම ලිපියකින් මුනගැහෙමු.

Arduino පාඩම 6 - Void සහ Function නිර්මාණය කිරීම.

7:41 PM 0

Void සහ Function නිර්මාණය ගැන කතා කරන්න කලින් අපි බලමු මොකක්ද මේ Void සහ Function කියන්නේ කියලා ඒ වගේම ඇයි ඒවා අපිට වැදගත් වෙන්නේ කියලා. Arduino එකත් එක්ක වැඩ කරද්දි නම් විශේෂයෙන්ම Void සහ Function වැදගත් මොකද කිව්වොත් Void සහ Function මගින් වැඩසටහනේ ස්ථාන කිහිපයක්දීම යෙදෙන එකම දිගු කේත පේලි වලට ආදේශකයක් විදිහට තමයි මේවා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක Upload කරන කොට ඒ  සඳහා microcontroller එකේදී වැයවන ඉඩ ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. එතකොට අපිය ලොකු වැඩසටහනක් උනත්  අඩු ඉඩක ලියන්න පුළුවන් වෙනවා, ඒ වගේම තමයි coding කරන කොට අපෙන් සිදුවන අත් වැරදීම් වගේම සිදුවන පැටලිලි සහගත බවත් අඩුවෙනවා වගේම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හිර වෙන්නේ නැතුව run වෙනවා.

කලින් පාඩම් ටික බැලුවෙ නැත්නම් මෙතනින් ගිහින් බලන්න

VOID නිර්මාණය සහ භාවිතය.

void/function මේ දෙකම එකම වගේ පෙනුනත්  මේ දෙක තරමක් වෙනස්. void එක භාවිත වෙන්නේ නැවත නැවත භාවිත කලයුතු කේත පේළි කිහිපයක් වෙනුවට ආදේශයක් ලෙසයි.
උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම හිතන්නකො, අපි මොකක් හරි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියන කොට අපිට ඕනෙ වෙනවා  warning led එකක් 3න් පාරක් blink (නිවි නිවි පත්තු වෙන්න). මේ LED එක blink වෙන්නේ serial data වල 3, 5, 7, 25  වගේ අගයක් ලැබුනොත් විතරයි කියලා හිතන්නකො.
අපි සාමාන්‍ය විදිහට මේක කරනවන්ම් අපි කරන්නේ if හරි case එක හරි යොදාගෙන 3,5,7,25 කියන හැම තැන කටම led එක blink කරන්න ඕනෙ කෝඩ් එක ලියනවා, එතකොට කෝeඩ් එක දික් වෙනවා විතරක් නෙමෙයි blink code එකෙ මොකක් හරි වෙනසක් කරන්නෙ ඕනෙ උනොත් ඒ හැම තැනම වෙනස් කරන්න ඕනෙ නමුත් මේ විදිහට void එකක් යොදා ගත්තනම් වැඩේ ලේසියි. කෝඩ් එකත් කොටයි. වෙනසක් කරන්නෙ ඕනෙ උනොත් void එකේ විතරක් ඒ වෙනස කරා නම් ඇති. අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද void එකක් හදන්නේ කියලා.

පහලින් තියෙන්නේ void එකක සරල අකෘතිය
void nameofvoid(datatype value1,datatype value2){
  \\ Your code here
}

nameofvoid කියන තැන void එක හදුනා ගැනීමට අදාලව නමක් දෙන්න, ඊට පස්සේ ඒකට ඉස්සරහින් තියෙන වරහන් දෙක ඇතුලේ අපි void එක use කරනකොට void එක ඇතුලෙ තියෙන කෝඩ් එක පොඩිපොඩි වෙනස් කම් කරලා භාවිතා කරන්න ඕනෙ අවස්ථා තියෙනවා ඒ වගේ අවස්තා වලදී ඒ වෙනස් කරන්න ඕනේ value එකේ datatype එකයි,  value එකට නමකුයි දෙන්න ඕනේ ඒ විදිහට වෙනස් කරන්න ඕනේ values ගොඩක් තියෙනවනම් උඩ example එකේ විදිහට කොමාව දාල ලියන් යන්න ඕනේ එහෙම වෙනස් කරන්න කෝඩ් එකේ මුකුත් නැත්නම් වරහන හිස්ව තියන්න. මේක තේරුම් ගන්න අපි කෝඩ් එකක් ලියලම බලමු.

පහල විදිහට circuit එක හදාගන්න

මම මෙතනදී කරන්න හදන්නේ Serial communication හරහා එන 1, 2, 3, 4 කියන ඉලක්කම් හතරට අදාලව LED 4 ක් blink කරන එක.

void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(9,OUTPUT);
pinMode(10,OUTPUT);
pinMode(11,OUTPUT);
pinMode(12,OUTPUT);
}
void loop() {
  if(Serial.available()>0){
    int code=Serial.parseInt();
    switch(code){
      case 1:
      OffAllLED();
      LEDblink(9);
      break;
      case 2:
      OffAllLED();
      LEDblink(10);
      break;
      case 3:
      OffAllLED();
      LEDblink(11);
      break;
      case 4:
      OffAllLED();
      LEDblink(12);
      break;
    }
  }
}
void LEDblink(int LEDPin){
  digitalWrite(LEDPin,HIGH);
  delay(100);
   digitalWrite(LEDPin,LOW);
  delay(100);
digitalWrite(LEDPin,HIGH);
  delay(100);
   digitalWrite(LEDPin,LOW);
  delay(100);
digitalWrite(LEDPin,HIGH);
  delay(100);
   digitalWrite(LEDPin,LOW);
  delay(100);
}
void OffAllLED(){
     digitalWrite(9,LOW);
     digitalWrite(10,LOW);
     digitalWrite(11,LOW);
     digitalWrite(12,LOW);
}

මෙතනදී මම setup, loop ඇතුලේ තියෙන කෝඩ් එක  පැහැදිලි කරන්නේ නෑ, මොකද මම ඒවා කලින් පාඩමෙන් පැහැදිලි කරලා හියෙනව (බලපු නැති අය මෙතනින් ගිහින් බලන්න).
මම කෝඩ් කරලා තියෙන්නේ serial monitor එකේදී 1 හරි, 2 හරි, 3හරි, 4 හරි කියලා type කරලා send කලොත් ඊට අනුරූපව 9, 10, 11, 12 කියන digital pin වලට හයි කරපු LED  බ්ලින්ක් වෙන්න.
මෙතන්දී මම LEDblink හා OffAllLED කියලා void 2 ක් හදාගෙන තියෙනවා LEDblink කියන void එකෙදී මට blink වෙන්න ඕනේ LED එක හයි කරපු pin එක වෙනස් කරන්න ඕනෙ නිසා මම වරහන් ඇතුලෙදී LEDPin කියලා int datatype එකෙන් හදාගෙන තියෙනවා (data types ගැන කලින් පාඩමෙන් පැහැදිලි කරලා හියෙනව බලපු නැති අය මෙතනින් ගිහින් බලන්න).
Function නිර්මාණය හා භාවිතය.
Function එකත් Void එක වගේම වැදගත් දෙයක්. Function එකේදී අපි Function ඇතුලේදී කරන මොකක් හරි ක්‍රියාවලියකට පස්සේ මොකක් හරි ප්‍රතිඵලයක් ලබාගන්න භාවිතා කරන්න පුලුවන්.

පහල තියෙන්නේ Function එකක් පොදු අකෘතියයි.

DataType FunctionName(datatype value1,datatype value2){
//Your code here
return resault;
}

මේක තේරුම් ගන්න පහලතියෙන code එක try කරලා බලන්න.
මම මෙතනදී කරලා තියෙන්නේ Serial monitor එක හරහා අපි ලබාදෙන මොකක් හරි අගයන් දෙකක් ගුණ කරලා ප්‍රතිඵලය Serial Print කරන එකයි.

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
if (Serial.available()>0) {
  int a=Serial.parseInt();
   int b=Serial.parseInt();
  Serial.println(GetValue(a,b));
}
}
int GetValue(int num1, int num2){
  int val;
  val=num1*num2;
  return val;
}

මම මෙතනදී මුලින්ම මම හදාගත්ත function එක විස්තර කරන්නම්. මම මෙතනදී GetValue කියන නමින් int data type එකේ function එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම function එකට අගයන් ඇතුලු කරන්න පුලුවන් විදිහට num1, num2 කියලා int data type එකේ variable 2 කුත් හදාගෙන තියෙනවා.
function එක ඇතුලෙදී val කියන නමින් int වර්ගයේ variable එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඊළඟ පියවරේදී num1, num2 ගුණ කරලා එන අගය val variable එකට යොමුකරලා තියෙනවා.
අන්තිම පියවරේදී  return val; කියන පේලියෙන් කරන්නේ function එකේ result එකවිදිහට val variable එකේ තියෙන අගය සකස් කරන එකයි. මෙතනදී කියන්න ඕනේ වැදගත් දෙයක් තියෙනවා, ඒ තමයි function එකේ data type එකත් return කියන කොටසට ඉස්සරහින් ලියන කොටසේ data type එකත් සමාන වෙන්න ඕනේ.
දැන් අපි loop එක ඇතුලේ කරලා තියෙන්නේ මොකක් කියලා බලමු, මෙතනදී මම මුලින්ම කරලා තියෙන්නේ if condition එක දාලා serial monitor එක හරහා data ලැබෙනවද කියලා බලලා තියෙනවා data ලැබෙනවනම් ඒ එන data a හා b කියලා හදාගත්ත int variable 2 කට වෙන වෙනම යොමු කරලා තියෙනවා.
Serial.println(GetValue(a,b)) පේලියෙන් කරන්නේ Serial monitor  එකේදී GetValue කියන අපි කලින් හදාගත්ත function එකෙන් ලැබෙන result එක print කරන එකයි. ඒ වගේම function එකේ සංඛ්‍යා 2 ක a හා b කියලත් ලබාදීලා හියෙනව.
දැන් code එක arduino එකට upload කරලා Serial monitor එක open කරලා ඔයාට ගුණ කරන්න  ඕනේ සංඛ්යා දෙක කොමාවක් දාල type  කරලා send කරන්න. ඔයා කොමාවට මුලින් ලියපු සංඛ්‍යාව a variable එක විදිහටත් කොමාවට පස්සේ ලියපු සංඛ්‍යාව b variable එක විදිහටත් හදුනගෙන ඒ දෙකේ ගුණිතය Serial monitor එකේ  print වෙයි.මේවිදිහට  Void සහ Function යොදගෙන coding  වැඩ ලේසි කරගන්න පුලුවන්. comment එකක් දාගෙනම යන්න. අයෙත් අපි ඉක්මනටම හම්බවෙමු.
article එක හොදයි නම් තව කෙනෙකුට බලන්න  share කරගෙනම යන්න .

Arduino පාඩම 5 - If සහ case යොදාගෙන කොන්දේසි පරික්ෂා කිරීම.

5:59 PM 13


Arduino එකත් එක්ක වැඩ කරන ඕනෑම කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන් දැනගෙන තියෙන්න ඕනෙ දෙයක් තමයි If සහ case කියන්නේ. මේ දෙකෙන්ම කරන්නේ කොන්දේසි පරීක්ෂා කරන එක තමයි. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු Arduino එකට පිටින් හයි කරලා තියෙන බට්න් එකක් එබුවොත් LED එකක් පත්තු වෙන්න ඕනෙ බට්න් එක අතහැරියොත් LED එක නිමෙන්න ඕනේ. මේ වගේ අවස්ථාවලට පාවිච්චි කරන්නේ if හරි case හරි තමයි. If සහ case යන දෙකම කොන්දේසි පරීක්ෂා කරන්න භාවිත කලත් මේ දෙක ටිකක් වෙනස්.

කලින් පාඩම් ටික බැලුවෙ නැත්නම් මෙතනින් ගිහින් බලන්න

if වැඩිපුරම භාවිතා වෙන්නේ එකිනෙකට වෙනස් කොන්දේසි කිහිපයක් පරීක්ෂා කරල ඒ අනුව මොනව හරි කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට Arduino එකට පිටින් හයි කරලා තියෙන බට්න් එකක් එබුවොත් එකදෙයක් වෙන්න, LDR එකට එලිය වැටුනොත් තවදෙයක් වෙන්න, serial data වලින් මොකක් හරි අගයක් ලැබුනොත් මොකක් හරි වෙන්න වගේ එකිනෙකට කිසිම සම්බන්ධයක් නැති කොන්දේසි කිහිපයක් පරීක්ෂා කරලා ඒ අනුව තීරණයක් ගන්න If යොදගන්න පුළුවන් ඒ වගේම තනි කොන්දේසියක් පරීක්ෂා කරල බලන්නත් හොදම විදිහ තමයි If භාවිතා කරන එක.

case එක වැඩිපුරම භාවිත වෙන්නේ එකිනෙකට සම්බන්ධයක් තියෙන කොන්දේසි පරීක්ෂා කරල බලලා තීරණයක් ගන්න ඕනෙ උනාම. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් serial data වලින් 1, 5, 4, 9, 20, 52 වගෙ අගයන් ටික විතරක් ආවොත් විතරක් ඒ ඒ අගයන් වලට අදාළ මොනවා හරි ක්‍රියාවලි කිහිපයක් වෙන්න ඕනෙයි කියල හිතන්නෙකො, ඒ වගේ වෙලවට case එක වැදගත් වෙනවා, මේකට If භාවිතා කරන්න පුලුවන් උනත් ඒක ටිකක් කරදර කාර වැඩක් ඒ වගේම If එකට වඩා වේගයෙන් case එක ක්‍රියාත්මක වෙන එකත් වාසියක්.

නමුත් බොහොමයක් වෙලාවට if එක වෙනුවට case එකත් case එක වෙනුවට if එකත් භාවිත කරන්න පුළුවන්. If සහ case ගැන ඉගෙන්ගන්න කලින් Arduino වලදී භාවිතා වන logical opraters ගැන ඉගෙන ගන්න ඕනෙ.

Arduino logical Operators වර්ග.

Arduino වලදී භාවිතා වන logical Operatorsපහත පරිදිවේ.

Comparison Operators
== (equal to) - සමානයි.
!= (not equal to) - අසමානයි.
< (less than) - අඩුයි.
> (greater than) - වැඩියි.
<= (less than or equal to) - සමානයි හෝ අඩුයි.
>= (greater than or equal to) - සමානයි හෝ වැඩියි.

Boolean Operators

&& (and)
|| (or)
! (not)

if ගැන කතා කරනකොට ඒකේ ආකාර 2 ක් තියෙනවා. if සහ if-else තමයි ඒ  ආකාර 2 ක. මුලින්ම අපි if ගැන කතා කරමු.

If ආකාරය.

පහලින් දැක්වෙන්නේ if වල තියෙන පොදු  ආකෘතිය.

if(කොන්දේසිය){
      කොන්දේසිය සත්‍ය නම් සිදු විය යුතු කාර්යය
 }

මේ ගැන හරියට තේරුම් ගන්න අපි පොඩි circuit එකක් හදමු. මම මෙතන්දී කරන්න යන්නේ Arduino වලට Serial input වලින් On කියලා command එකක් අවහම Arduino එකට හයි කරලා තියෙන් LED එකක් ON වෙන්නයි. ඒ කට පහල තියෙන විදිහය circuit එක හදාගෙන පහල තියෙන code එක upload කරන්න.

void setup() {
pinMode(9,OUTPUT); // Set pin 9 as output pin
Serial.begin(9600); // Start serial communication
}
void loop() {
  if(Serial.readString()=="ON"){  // Check condition
    digitalWrite(9,HIGH);  // On led
  }
}

2 සහ 3 වෙනි පේලි වලින් කරලා තියෙන්නේ 9 වෙනි pin එක output pin එකක් කිරීම සහ serial communication එක start කිරීමයි. loop එක ඇතුලෙ තියෙන 6 වෙනි පේලියෙන් කරලා තියෙන්නේ Serial communication වලින් ලැබෙන data එක වචනයක් විදිහට කියවලා ඒ වචනය ON ද කියලා check කරන එකයි. අපි මෙතනදී සැසදමක් අරන නිසා තනි සමාන ලකුණ වෙනුවට සමාන ලකුණු 2ක් පාවිච්චි කරන්න ඕනෙ. 7 වෙනි පේලියෙන් කරලා තියෙන්නේ උඩින් තියෙන කොන්දේසිය සත්‍ය නම් 9 පින් එකේ voltage එක high කිරීමයි.

මෙතනදී Serial.readString() කියන function එක භාවිතා කරලා තියෙන නිසා අපි serial monitor එකට ඉන්පුට් කරපු වචනය හරි, අගයහරි ඒ විදිහටම කියව ගන්න පුලුවන.

කෝඩ් එක upload කරලා Serial monitor එක open කරන ඒකේ ON කියලා type කරලා send කරන්න එතකොට LED එක ඔන් වෙයි. ඒ වගේම මොන දේ Type කරලා send කලත් LED එක off කරගන්න බැරිවෙයි.

if-else ආකාරය.

පහලින් දැක්වෙන්නේ if-else වල තියෙන පොදු  ආකෘතිය.

if(කොන්දේසිය){
කොන්දේසිය සත්‍ය නම් සිදු විය යුතු කාර්යය
  } else {
කොන්දේසිය අසත්‍ය නම් සිදු විය යුතු කාර්යය
}


මේ ක්‍රමයත් තේරුම් ගන්න තියෙන හොදම විදිහ තමයි පොඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියන එක. ඒකටත් කලින් circuit එකම හදාගන්න, මෙතනදී මම කරන්න හදන්නේ ON කියලා type කලොත් LED එක ON වෙන්න, වෙන මොකක් හරි type කලොත් LED එක Off වෙන්න. ඒ කට පහල code එක ලියලා upload කරන්න.

void setup() {
pinMode(9,OUTPUT); // Set pin 9 as output pin
Serial.begin(9600); // Start serial communication
}
void loop() {
  if(Serial.available()>0){
    if(Serial.readString()=="ON"){
    digitalWrite(9,HIGH);
  }else{
    digitalWrite(9,LOW);
  }
  }
  }
1 සහ 2 පේලි වලින් වෙන්නේ කලින් කියපු දේමයි. 6 වෙනි පේලියෙන් කරන්නේ serial වල තියෙන data එක 0 වඩා විශාලද කියලා බලන එකයි. 0 ට වඩා විශාල නම් ඊළඟ කොන්දේසිය check කරන්වා. 7 වෙනි පේලියෙන් කරන්නේ ඒක. එතනදී කරල  තියෙන්නේ Serial communication වලින් ලැබෙන data එක වචනයක් විදිහට කියවලා ඒ වචනය ON ද කියලා check කරන එකයි. data එක ON නම් LED එක on වෙනවා, data එක ON නෙමෙයි නම් LED එක off වෙනවා. දැන් කෝඩ් එක upload කරලා Serial monitor එක open කරලා check කරලා බලන්න.

මෙතන්දී මම මුලින්ම if condition එක දාලා serial වල තියෙන data එක 0 වඩා විශාලද කියලා බැලුවෙ Arduino එකට අපි data එකක් send  නොකර තියෙන කොට තත්පරයකට vවතාවක් විතර auto ම 0 කියලා ලැබෙනවා, ON කියන වචනය නොවන data ගොඩට 0 ත් අයිති වෙන නිසා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අවුල් නොයන්නයි if condition එක දාලා serial වල තියෙන data එක 0 වඩා විශාලද කියලා බැලුවෙ.

Case ආකාරය.

පහලින් දැක්වෙන්නේ case හි පොදු ආකෘතියයි.

switch (int වර්ගයේ විචල්‍යක් ) {
      case විච්ල්‍යයේ_යම්_අගයක්  :
ඉහත අගය සත්‍ය නම් වියයුතු කාර්යය.
        break;
      case විච්ල්‍යයේ_යම්_අගයක්  :
ඉහත අගය සත්‍ය නම් වියයුතු කාර්යය.
        break;
      case විච්ල්‍යයේ_යම්_අගයක්  :
ඉහත අගය සත්‍ය නම් වියයුතු කාර්යය.
        break;
      default:
        විච්ල්‍යයේ අගය ඉහත එකක් වත් නොවේ නම් සිදුවිය යුතු කාර්යය.
    }

(විචල්‍යයේ අගය ඉහත එකක් වත් නොවේ නම් සිදුවියයුතු කාර්යයන් කිසිවක් නැත්නම් උඩදී නිල් පාටින් තියෙන කෝඩ් කොටස ලියන්න අවශ්‍ය නෑ, ඒ වගේම ඉහත විදිහට කැමති කොන්දේසි ගානක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්.)

case එක වැඩ කරන විදිහ තේරුම් ගන්න පොඩි circuit එකක් හදමු, ඒ කට පහල රූපයේ තියෙන විදිහට ciruit එක හදගන්නේ පස්සේ පහල තියෙන කෝඩ් එක upload කරන්න.

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(9,OUTPUT);
pinMode(10,OUTPUT);
pinMode(11,OUTPUT);
}
void loop() {
 if(Serial.available()>0){
 int intByte=Serial.read();
  switch(intByte){
  case 'a':
  digitalWrite(9,HIGH);
  break;
  case 'b':
  digitalWrite(10,HIGH);
  break;
  case 'c':
  digitalWrite(11,HIGH);
  break;
  default:
    digitalWrite(9,LOW);
    digitalWrite(10,LOW);
    digitalWrite(11,LOW);
  }

මම මෙතනදී 8 පේලියෙන් කරලා තියෙන්නේ  serial communication හරහා data එකක් එනවද කියලා බලන එක. data එකක් එනවනම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඊළඟ පියවරට යනවා.

9 වෙනි පේලියෙදී කරලා තියෙන්නේ intByte කියලා integer(Int) වර්ගයේ variable එකක් define කරලා  serial communication හරහා එන data එක read කරලා intByte වලට යොමු කරපු එක.

10 වෙනි පේලියෙදි මම විචල්‍ය විදිහට යොදගත්තේ intByte කියන වේරියබල් එක තමයි.

11 පේලියේදී බලනවා intByte වලට ආපු data එක a ද කියලා, a කියන්නේ අකුරක් උනත් "a" නැතුව 'a' විදිහට ලියලා තියෙන්නේ  Serial.read(); කියන function එක හරහා intByte වලට ලැබෙන්නේ a අක්ෂරයේ ASCII අගය නිසා ඒකට ගැලපෙන්නේ a හි ASCII අගය නිසා a හි ASCII අගය ලබා ගැනීමට "a" නැතුව 'a' විදිහට ලියනවා.

තේරුනේ නැත්නම් මෙහෙම හිතන්නකෝ ඔයා Serial monitor එක open කරලා a කියන අකුර type කරලා send කරනවා ඔයා Serial.read(); කියන function එක භාවිතා කරලා ඒ අකුර read කරන්න ගියොත් ඔයාට ලැබෙන්නේ a අකුර වෙනුවට a අකුරට අදාල ASCII අගයයි.

ASCII කියන්නේ HEX, Decimal වගේ සංඛ්‍යා පද්ධතියක් මේ පද්ධතියේ අපි භාවිතා කරන හැම සංකේතයකටම ASCII අගයක් තියෙනවා, පහලින් තියෙන වගුවේ තියෙනේ ඒ අගයන් වලින් කිහිපයක්.
ඒ ත් තවම තේරුනේ නැත්නම් උඩලියපු කෝඩ් එකේ 'a' වෙනුවට 97, 'b' වෙනුවට 98, 'c' වෙනුවට 99 ත් දාලා බලන්නකෝ ඒත් කෝඩ් එක වැඩකරනවා.


අපි දැන් ආයේ කෝඩ් එකට යමු, මේ විදිහට 19 වෙනි පේලියට වෙනකන් කරලා තියෙන්නේ serial communication වලින් ලැබෙන්නේ a ද,  b ද,  c ද කියලා චෙක් කරලා ඒ ඒ අකුරට අදාල LED එක පත්තු කරන එක.

20 පේලියේදී   default: කියන කෝඩ් එකට පහලි ලියලා තියෙන කෝඩ් එකෙන් කරන්නේ serial communication වලින් a, b, c නැතුව වෙනත් අකුරක් හරි ඉලක්කමක් හරි ලැබුනොත් LED ඔක්කොම OFF කරන එක.
දැන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක run කරලා බලන්න.

article එකේ අඩුපාඩු හරි අදහස් හරි තියෙනවනම් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න.WPF VB.Net පාඩම 10 - Control එකකට Bitmap effect යොදන හැටි.

9:45 AM 0

WPF Application තුල දැකිය හැකි විශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි control එකක් තුල bitmap effect භාවිතා කිරීමේ හැකියාවයි. තවත් සරල විදිහකට කිව්වොත් Photoshop වැනි මෘදුකාංග තුල පින්තූරයකට යොදන Glow, Dropshadow, Blur, Emboss හා Bevel වැනි effects WPF Application තුල භාවිතා වන Button, Canvas, Checkbox වැනි ඕනෑම control එකකට යෙදිය හැකි වීමයි. contol එකකට effect එකක් apply කිරීම ක්‍රම දෙකකට සිදු කල හැක එනම් XAML code ලියා හෝ VB.NET code ලියායි. පළමුව XAML code ලියා effect එකක් apply කරන ආකාර සලකමු.

XAML code ලියා effect එකක් apply කිරීම

මේ සඳහා පළමුව අළුත් WPF application එකක් open කරගෙන එහි ඇති MainWindow එක මතට   effect එක යෙදීමට අවශ්‍ය control එක add කර ගත යුතුය. මෙතැනදී විස්තර කරන්නේ එලෙස ලබාගත් button එකකට effect apply කරන ආකාරයයි. button එක MainWindow එක මතට ලබාගත් පසුව එහි XAML code window එක මතට පිවිසිය යුතුය. අනතුරුව එහි පහත පරිදි XAML code එක ලිවිය යුතුය.

<Button Content="Button"  Width="75" Margin="36,30,0,0" HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top" Height="22">
            <Button.BitmapEffect >
                <BitmapEffectGroup >
                </BitmapEffectGroup>
            </Button.BitmapEffect>
        </Button>

ඉහත පරිදි XAML code එක ලියා ගත් පසුව <BitmapEffectGroup > යන්න මත click කල යිතුය එවිට Properties window එක තුලදී ඉහත ලබා ගත් BitmapEffectGroup තුල සිදු  කල හැකි සැකසුම් දිස්වේ. (Properties window දැක ගත නොහැකිනම් F4 ඔබා Properties window එක ලබා ගත හැක)  දැන් Properties window එකෙහි childern යන්න ඉදිරියෙන් ඇති button එක ක්ලික් කල යුතුය.


එවිට විවෘත වන්නේ BitmapEffect collection editor Window එකයි. අනතුරුව එහි වම් පස පහල කෙලවරෙහි ඇති Dropdown list එකෙන් අවශ්‍ය effect එක තෝරා add button එක ක්ලික් කල  යුතුය.

 අනතුරුව එහි සැකසුම් සිදු කර OK බ්ට්න් එක ක්ලික් කිරීමයි. වැඩසටහන RUN කරන විට effect එක දැක ගත හැක.

VB.NET code ලියා effect එකක් apply කිරීම

මෙහිදී MainWindow එක Load වෙන අවස්ථාවේදී effect එක apply වීමටයි. මේ සඳහා MainWindow එක මතට Button එකක් ලබාගෙන එහි Name එක btnEffect ලෙස සකසන්න. මෙහිදී Load වෙන  අවස්ථාවේදී effect එක apply කිරීමට බලාපොරොත්තුවෙන නිසා MainWindow එකෙහි Loaded එක තුල පහත Code එක ලිවිය යුතුය.

Dim Group As New Effects.BitmapEffectGroup
        Dim Effect1 As New Effects.DropShadowBitmapEffect
        Effect1.Color = Colors.Red
        Effect1.Direction = 315
        Effect1.Opacity = 100
        Effect1.ShadowDepth = 4
        Effect1.Softness = 50
        Group.Children.Add(Effect1)
        btnEffect.BitmapEffect = Group

මෙහිදී පළමු පේලියෙන් සිදුකර ඇත්තේ Effect Group එකක් ලබා ගැනීමයි, එය Group ලෙස නම් කර ඇත. දෙවන පේලියෙන් සිදුකර ඇත්තේ අලුතින් DropShadow effect එකක් ලබා ගැනීමයි, එය Effect1 ලෙස නම් කර ඇත. 3 පේලියේ සිට 7 පේලිය දක්වා සිදුකර ඇත්තේ ඉහත ලබාගත් DropShadow effect එකට අදාල සැකසුම්ය.

8 පේලියේදී සිදුකර ඇත්තේ ඉහත ලබාගත් effect group එකට DropShadow effect එක ඇතුලත් කිරීමයි. අනතුරුව එය button එකෙහි bitmap effect property එකට සමාන කර ඇත. දැන්  වැඩසටහන RUN කරන විට effect එක දැක ගත හැක.

වැඩිදියුණු කර සැකසූ වැඩසටහන


මෙවර පාඩමට අදාල Project file එක download කරගන්න.
මොනව හරි දැනගන්න තියෙනවනම් comment එකක් දාලා අහන්න, ලිපිය හොදයි  නම් යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න.
Arduino පාඩම 4 - Variable භාවිතා කරන හැටි.

2:40 PM 0

මෙවර Arduino ලිපියෙන් මම ඉදිරිපත් කරන්නේ Arduino වලදී Variable භාවිතා කරන ආකාරය හා variable යොදාගෙන pin declaration කරන ආකාරයයි. Arduino වලින් දක්ෂ විදිහට ප්‍රොග්‍රෑම් කරන්න ආස ඕනෑම කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන් ඉගෙන ගන්න ඕන දෙයක් තමයි Variable කියන්නේ. Variable යොදාගෙන වැඩසටහන් පහසුවෙන් ලියා ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම අනවශ්‍ය විදිහට Variable යොදාගත්තොත් එය වැඩසටහන මන්දගාමී වීමට බලපාන්න පුලුවන්. ඒ නිසා ප්‍රොග්‍රෑම් කරන ඕනෑම කෙනෙක් Variable ගැන ඉගෙන ගන්නම ඕනේ. මේ ගැන ඉගෙන ගන්න කලින් අපි Variable එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා හදුනාගනිමු.

පසුගිය පාඩම් සියල්ල  මෙතනින් බලන්න.

Variable එකක්  කියන්නේ මොකක්ද ?

අපි Arduino වලදී Variable ගැන කතාකලත් Variable කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික් වලට සම්බන්ධ දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් ඒක Arduino වලට සම්බන්ධ වෙන්නේ කෝඩ් ලිවීමේදී යි. සරලවම Variable කියන්නේ මොකක්ද කියලා කිව්වොත් Arduino ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ධාවනය වන විට Arduino තුල තියෙන RAM එකෙන් කොටසක් ඒ සඳහා යොදා ගන්නවා. Variable එකක් කියන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට පිටින් ගිහින් Arduino තුල තියෙන RAM එක තුල තාවකාලිකව දත්ත තැන්පත් කරන ක්‍රමවේදයක්. Variable සෑම පරිගණක භාෂාවකම භාවිතා උනත් භාෂාවෙන් භාෂාවට ඒවා නම් කරන හැටි තරමක් වෙනස්. Arduino තුලදී භාවිතා වෙන්නේ C++ භාෂාව නිසා මේ ලිපියෙන් මම ඉදිරිපත් කරන්නේ C++ භාෂාවේ තියෙන Arduino වලට අදාල Variable පමණයි.


Variable වර්ග.

Variable තුලදී යොදාගත හැකි අගය පරාසය, දත්ත වර්ගය, අනුලක්ෂණ හෙවත් characters ප්‍රමාණය හා RAM එකෙන් අත් කරගන්නා ඉඩ ප්‍රමාණය අනුව Variable වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. පහල රූපයේ දැක්වෙන්නේ Variable පිළිබඳ විස්තරයි.Variable භාවිතයේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුනු.

  • Variable තුල ගබඩා කිරීමට බලාපොරොත්තුවෙන දත්ත වර්ගය හා ප්‍රමාණය අනුව Data type  එක තෝරා ගත යුතුය.
  • සෑම විටම RAM එක අඩුවෙන් භාවිතා වන Data type එකක් තෝරාගත යුතුයි. එවිට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සුමටව ධාවනය කල හැක.
  • සෑමවිටම අඩු Variable ගණනකින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලිවීමට වගබලා ගත යුතුය.
  • එකම ප්‍රොජෙක්ට් එකතුල එකම නමින් වේරියබල් දෙකක් සැකසිය නොහැක.
  • වේරියබල් එකෙහි නම ආරම්භ කළ යුත්තේ අකුරකිනි, අවශ්‍ය නම නෙමේ මැද කොටස සදහා ඉලක්කම් භාවිතා කලහැක.
  • වේරියබල් එකක වචන දෙකක් අතර හිස් ඉඩක් නොතැබිය යුතුය. එසේ අවශ්‍ය නම් ඒවෙනුවට අන්ඩර්ස්කෝ ලකුණ ( _ ) භාවිතා කලහැක.
  • වේරියබල් එක සදහා නමක් ලබා දීමේදී %, &, !, #, $ යන සලකුණු භාවිතා කළ නොහැක.
  •  වේරියබල් එකක නමක් සදහා භාවිතා කලහැකි උපරිම අකුරු ගණන 255 කි.
  •  ගණිත කර්ම සදහා boolean, String, array වැනි data types භාවිතා කල නොහැක.
  • දශමස්ථාන සහිත අගයන් භාවිතා කරන විට ඒ සඳහා float, double වැනි data types භාවිතා කල යුතුය.Variable නම් කිරීම.

ඕනෑම Variable එකක් නම් කීරීමේ පොදු  අකෘතිය පහත පරිදි වේ.

[ඩේටා ටයිප් එක] [Variable එකෙහි නම];

උදාහරණ :

int Age;
boolean pass;
String MyName;
double resault;

Variable තුලට Data input කිරීම.

ඕනෑම Variable එකක් තුලට අවස්ථා දෙකකදී Data input කිරීම සිදුකල හැක. එනම් Variable එක සාදන අවස්ථාවේදී හා වෙනත් අවස්ථාවකදී. මේ සඳහා උදාහරණ ලෙස ඉහත සැකසූ Variable තුලට දත්ත  ඇතුලත් කරන ආකාරය බලමු.

සාදන අවස්ථාවේදී-----

int Age = 27;
boolean pass = true;
String MyName = "Arduino";
double resault = 85.78;

වෙනත් අවස්ථාවකදී------


Age = 27;
pass = true;
MyName = "Arduino";
resault = 85.78;

Data Read කිරීම.

මේ සදහා ඉහත සාදාගත් MyName නම් Variable එකතුල ඇති දත්තය Serial monitor එකතුල ප්‍රින්ට් කරන ආකරයේ වැඩසටහනක් සාදමු.
String MyName;

void setup() {
Serial.begin(9600);
MyName = "Arduino";
}

void loop() {
Serial.println(MyName);
}
මෙහිදී Arduino යන්න ප්‍රින්ට් කිරීමට MyName නම් Variable එක yodhaagena යොදාගෙන ඇත.

Arduino pin declaration (පින් නම් කිරීම).

Arduino තුලදී pin declaration කිරීම ප්‍රධාන වශයෙන් ක්‍රම 3 ක් තියෙනවා, එනම් Direct declaration, Variable declaration හා #define tag වශයෙනුයි.

Direct declaration

මෙහිදී කෙලින්ම පින් එකෙහි අංකය යොදා ගෙන නම් කිරිම සිදුකරයි. අනෙක් ආකාර දෙකට සාපේක්ෂව මෙහි ඇති අවාසිය වන්නේ වැඩි වාරගණනක් එකම පින් අංකය විවිධ තැන් වල යෙදී  ඇති විට යම් හෙයකින් පින් අංකයේ වෙනසක් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය වුවහොත් එම සෑම තැනක්ම එකින් එක වෙනස්  කල යුතු වීමයි.
උදාහරණයක් ලෙස LED blink ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් සලකමු.
void setup() {.
  pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);  
  delay(1000);              
  digitalWrite(13, LOW);    
  delay(1000);              
}
මෙහි 13 වෙනි පින් එක වෙනුවට 12 පින් එක භාවිතා කල යුතුයැයි සිතන්න. එවිට 13 ලෙස යෙදී ඇති සෑම තැනක්ම 12 ලෙස වෙන් වෙන්ව ලිවිය  යුතුය. මෙය කරදර කාරී වැඩකි.

#define tag

මෙහිදී සිදුකරනුයේ පින් අංකය වෙනුවට වෙනත් නමක් යොදාගෙන එම නම පින් අංකය යෙදිය යුතු ස්ථානවලට ආදේශ කිරීමයි. නමුත් මෙහි  ඇති අවාසිය වන්නේ define  tag එක යොදන අවස්ථාවේදී පින් අංකය හදුන්වා දිය යුතූ අතර වෙනත් ස්ථානයකදී පින් අංකය වෙනස් කල නොහැකි වීමයි.
මේ සඳහා ඉහත උදාහරණයම සලකමු

#define ledpin 13
void setup() {
  pinMode(ledpin, OUTPUT);
}
void loop() {
  digitalWrite(ledpin, HIGH);  
  delay(1000);              
  digitalWrite(ledpin, LOW);    
  delay(1000);              
}
මෙහි 13 වෙනි පින් එක වෙනුවට 12 පින් එක භාවිතා කල යුතුයැයි සිතන්න. එවිට කලයුත්තේ  #define ledpin 13 වෙනුවට #define ledpin 12 ලෙස ලිවීමයි.

Variable declaration

මෙහිදීද  සිදුකරනුයේ පින් අංකය වෙනුවට වෙනත් නමක් යොදාගෙන එම නම පින් අංකය යෙදිය යුතු ස්ථානවලට ආදේශ කිරීමයි. නමුත් මෙහිදී #define tag හි මෙන් නොව Variable එක  declaration කරන අවස්ථාවේදී මෙන්ම වෙනත් අවස්ථාවකදීද පින් අංකය වෙනස් කිරීමට හැකි වීමයි.
මේ සඳහාද  ඉහත උදාහරණයම සලකමු

char ledpin;
void setup() {
ledpin=13;
  pinMode(ledpin, OUTPUT);
}
void loop() {
  digitalWrite(ledpin, HIGH);  
  delay(1000);              
  digitalWrite(ledpin, LOW);    
  delay(1000);              
}

මෙහි 13 වෙනි පින් එක වෙනුවට 12 පින් එක භාවිතා කල යුතුයැයි සිතන්න. එවිට කලයුත්තේ  ledpin=13; වෙනුවට ledpin=12; ලෙස ලිවීමයි. මෙයද පහසු ආකාරයකි.
නැවතත් මෙවැනිම ලිපියකින් මුනගැහෙමු.