දහම් පාසල් අවසාන විභාග පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර

11:38 AM


දහම් පාසල් අවසාන විභාග පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍රසබැඳි ලිපි

Previous
Next Post »

7 comments

Write comments
Unknown
AUTHOR
January 24, 2019 at 7:57 AM delete

අවශ්යතාවය සඵල කරගැන්මට පිටුවහලක්.....

Reply
avatar
Unknown
AUTHOR
February 2, 2019 at 1:19 AM delete

පිලිතුරු පත්‍ර තිබ්බානම් තවත් වටිනවා..

Reply
avatar
Unknown
AUTHOR
February 2, 2019 at 1:20 AM delete

පිලිතුරු ගන්න විදිහක් නැද්ද

Reply
avatar
Unknown
AUTHOR
March 9, 2019 at 9:22 PM delete

Pilithuruth thibbanm godak hodai..

Reply
avatar
Unknown
AUTHOR
March 13, 2019 at 5:50 PM delete

ි ි ු ු ේ

Reply
avatar
Unknown
AUTHOR
March 14, 2019 at 8:00 AM delete

පිළිතුරු pathra thiyenwanm hodai

Reply
avatar
Unknown
AUTHOR
September 6, 2019 at 2:28 AM delete

පිලිතුරු පත්‍ර තිබුනා නම් වටිනවා බොහෝම ස්තුතියි

Reply
avatar

ඔයාලගේ අදහස් උදහස් තමයි අපිව දිරිගන්වන්නෙ෴ EmoticonEmoticon